บรรยากาศโรงเรียน
DSCF0613.JPG
เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้
เว็บไซต์กลุ่มงานฯ / งานฯ

เว็บไซต์ศูนย์ฯ ในสังกัด

Downloads เอกสารสำคัญ

เว็บสื่อการสอนออนไลน์

Link บริการ

QR Code

ข่าวกิจกรรมทั่วไป

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาผ…

23-11-2557 ข่าวกิจกรรมทั่วไป ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาผลการเรียนตกค้าง (เรียนซ้ำรายวิชา) 2/2557

21 พฤศจิกายน  2557  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  โดยงานวัดผลและประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ  จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาผลการเรียนตกค้าง (ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยมี ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร...

Read more

กิจกรรม บูชาธรรม ฟังเทศน์มหาชาติ 2557

19-11-2557 ข่าวกิจกรรมทั่วไป ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

กิจกรรม บูชาธรรม ฟังเทศน์มหาชาติ 2557

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มบริหารทั่วไป  จัดกิจกรรมบูชาธรรม ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปีการศึกษา 2557   โดยมีนายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี  โดยในกิจกรรมมีการจัดขบวนแห่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

Read more

เทศบาลนครราชสีมาฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรโร…

18-11-2557 ข่าวกิจกรรมทั่วไป ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

เทศบาลนครราชสีมาฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

14 พ.ย. 2557 เทศบาลนครนครราชสีมาโดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครราชสีมา  จัดโครงการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบและโรคบาดทะยักให้กับคณะบุคลากรครู และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนราสีมาวิทยาลัย  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น   ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียนให้ความสนใจร่วมฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก {gallery}77-57{/gallery}

Read more

ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร มอบเกียรติบัตรให้กั…

15-11-2557 ข่าวกิจกรรมทั่วไป ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน

13 พ.ย. 2557  ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรม  งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ...

Read more

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท…

06-11-2557 ข่าวกิจกรรมทั่วไป ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่2/2557

6 พ.ย. 2557 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  โดยในการประชุมครั้งนี้ รองฯชนุตร์ พัฒนโพธิวัชร์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเป็นผู้แทนของบุคลากรครูมอบดอกไม้แสดงการต้อนรับ...

Read more

ข่าวเด่น กิจกรรมดัง...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
 1. ภาษาไทย
 2. คณิตศาสตร์
 3. วิทยาศาสตร์
 4. สังคมฯ
 5. สุขศึกษาฯ
 6. ศิลปะ
 7. การงานอาชีพฯ
 8. ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรม บูชาธรรม ฟังเทศน์มหาชาติ 2557

19-11-2557 ข่าวภาษาไทย ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

กิจกรรม บูชาธรรม ฟังเทศน์มหาชาติ 2557

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มบริหารทั่วไป  จัดกิจกรรมบูชาธรรม ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปีการศึกษา 2557   โดยมีนายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนว...

Read more

กิจกรรมวันภาษาไทย

31-07-2557 ข่าวภาษาไทย ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

กิจกรรมวันภาษาไทย

29 กรกฎาคม 2557  นายอุทัย  หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นประธานการจัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย นางวิไลลักษณ์ อินทรประพงษ์ หัวหน้ากล...

Read more

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร Pre-Maths 2556

12-02-2557 ข่าวคณิตศาสตร์ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

  เกียรติบัตรรางวัลชมเชยผ่านเกณฑ์ 60% เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

Read more

ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร มอบเกียรติบัตรจากการร่วมกิจกรรม (2)

06-11-2557 ข่าววิทยาศาสตร์ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร มอบเกียรติบัตรจากการร่วมกิจกรรม (2)

6 พ.ย. 2557  ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบเกียรติบ...

Read more

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2557

19-08-2557 ข่าววิทยาศาสตร์ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2557

18 ส.ค. 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 โดยมีนายยศพงศ์  รุ่งเรือง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหา...

Read more

ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่…

15-11-2557 ข่าวสังคมศึกษาฯ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน (2)

13 พ.ย. 2557  ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษ...

Read more

กิจกรรม เรียนรู้สู่อาเซียน 19 ส.ค.2557

02-09-2557 ข่าวสังคมศึกษาฯ Super User - avatar Super User

กิจกรรม เรียนรู้สู่อาเซียน 19 ส.ค.2557

19 ส.ค. 2557  นายอุทัย  หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  เรียนรู้สู่อาเซียน 2557  ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นำโดย  นายพิมล...

Read more

แสดงความยินดีกับทีมนักฟุตซอลของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (2)

07-08-2557 Hits:204 ข่าวสุขศึกษาฯ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

แสดงความยินดีกับทีมนักฟุตซอลของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (2)

31 กรกฎาคม 2557  นายอุทัย  หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักฟุตซอลของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ได้รับราง...

Read more

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนร…

17-07-2557 Hits:282 ข่าวสุขศึกษาฯ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

17-18 กรกฎาคม 2557  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นำโดยนายณรงค์ชัย  ทิพวงศา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ในนามศูนยํพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.31 ได...

Read more

ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่…

15-11-2557 ข่าวศิลปะ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน (3)

13 พ.ย. 2557  ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษ...

Read more

คณะผู้บริหารและครูศึกษาดูงานโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนะ…

19-08-2557 Hits:194 ข่าวการงานอาชีพฯ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

คณะผู้บริหารและครูศึกษาดูงานโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนะบุรี (2)

15-16 สิงหาคม 2557  คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นำโดย นายเสด็จ เขียวแดง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  นายเสน่ห์ ซื่อตรง ผ...

Read more

การอบรมการใช้ Google Apps เพื่อการเรียนการสอน

22-07-2557 Hits:258 ข่าวการงานอาชีพฯ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

การอบรมการใช้ Google Apps เพื่อการเรียนการสอน

19 กรกฎาคม 2557  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มคอมพิวเตอร์) จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน IT การใช้ Google Apps เพื่อการเรียนกา...

Read more

ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร มอบเกียรติบัตรจากการร่วมกิจกรรม (3)

06-11-2557 ข่าวภาษาต่างประเทศ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร มอบเกียรติบัตรจากการร่วมกิจกรรม (3)

6 พ.ย. 2557  ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบเกียรติบ...

Read more

ยินดีต้อนรับนักเรียน AFS ปีการศึกษา 2557

10-07-2557 ข่าวภาษาต่างประเทศ Super User - avatar Super User

ยินดีต้อนรับนักเรียน AFS ปีการศึกษา 2557

8 กรกฏาคม 2557  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดย นายอุทัย หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ปีการศึกษา 2557  โดยมีนักเรียนแลกเปลี่ยนจำนวน 2 คน  ดังนี้ 1. Mr. Dajon Ahmo...

Read more
next
prev
Login

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
271628
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
466
678
1144
264621
20404
25414
271628

Your IP: 110.164.70.5
Server Time: 2014-11-24 07:34:57
Link หน่วยงานทางการศึกษา