บรรยากาศโรงเรียน
DSCF0823.JPG
เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้
เว็บไซต์กลุ่มงานฯ / งานฯ

เว็บไซต์ศูนย์ฯ ในสังกัด

Downloads เอกสารสำคัญ

เว็บสื่อการสอนออนไลน์

Link บริการ

QR Code

ข่าวกิจกรรมทั่วไป

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาข…

17-10-2557 ข่าวกิจกรรมทั่วไป Super User - avatar Super User

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาคณิตศาสตร์ ค่าย1 ประจำปีการศึกษา 2557

11 - 25 ตุลาคม 2557  ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาคณิตศาสตร์ ค่าย1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ...

Read more

ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 25 กันยายน 2…

27-09-2557 ข่าวกิจกรรมทั่วไป Super User - avatar Super User

ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 25 กันยายน 2557

25 กันยนยน 2557  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจัดพิธี ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงอาคาร 113 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พ.ศ.2555 โดยได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ บุญชัยสุข  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา...

Read more

จตุทศเกษียณ 2557

24-09-2557 ข่าวกิจกรรมทั่วไป ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

จตุทศเกษียณ 2557

22 กันยายน 2557 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จัดพิธี จตุทศเกษียณ 2557 ขึ้นสำหรับบุคลากรของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 14 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายเสด็จ เขียวแดง ...

Read more

ผลการแข่งขันโครงถัก ครั้งที่ 5

16-09-2557 ข่าวกิจกรรมทั่วไป ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

ผลการแข่งขันโครงถัก ครั้งที่ 5

ผลการแข่งขันโครงถัก ครั้งที่ 5 1. ชนะเลิศ ศิษย์ป๋ากรณ์ 4/5 ทีม 11 200 ชิ้นไม้ รับ นน 130 kg นายธนพล แนวเพชร นายชิษรุฒย์พงศ์...

Read more

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมโอล…

14-09-2557 ข่าวกิจกรรมทั่วไป Super User - avatar Super User

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1/2557

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1/2557                       สาขา คณิตศาสตร์  จำนวน  18  คน                     สาขา ฟิสิกส์  จำนวน  19  คน                     สาขา เคมี ...

Read more

ข่าวเด่น กิจกรรมดัง...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
 1. ภาษาไทย
 2. คณิตศาสตร์
 3. วิทยาศาสตร์
 4. สังคมฯ
 5. สุขศึกษาฯ
 6. ศิลปะ
 7. การงานอาชีพฯ
 8. ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมวันภาษาไทย

31-07-2557 ข่าวภาษาไทย ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

กิจกรรมวันภาษาไทย

29 กรกฎาคม 2557  นายอุทัย  หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นประธานการจัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย นางวิไลลักษณ์ อินทรประพงษ์ หัวหน้ากล...

Read more

กิจกรรม บูชาธรรม ฟังเทศน์มหาชาติ

30-01-2557 ข่าวภาษาไทย ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

กิจกรรม บูชาธรรม ฟังเทศน์มหาชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยโดยกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จัดกิจกรรมบูชาธรรม ฟังเทศน์มหาชาติ   โดยนายอุทัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธาน...

Read more

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร Pre-Maths 2556

12-02-2557 ข่าวคณิตศาสตร์ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

  เกียรติบัตรรางวัลชมเชยผ่านเกณฑ์ 60% เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

Read more

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2557

19-08-2557 ข่าววิทยาศาสตร์ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2557

18 ส.ค. 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 โดยมีนายยศพงศ์  รุ่งเรือง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหา...

Read more

เกียรติบัตร Pre-Science 2556

07-02-2557 ข่าววิทยาศาสตร์ Super User - avatar Super User

  เกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัล 2556 เข้าร่วม ป.4 เข้าร่วม ป.5 เข้าร่วม ป.6 เข้าร่วม ม.1 เข้าร่วม ม.2 เข้าร่วม ม.3 รางวัลผ่านเกณฑ์ 60% ป.4 รางวัลผ่านเกณฑ์ 60% ป.5 รางวัลผ่านเกณฑ์ 60% ป.6 ราง...

Read more

กิจกรรม เรียนรู้สู่อาเซียน 19 ส.ค.2557

02-09-2557 ข่าวสังคมศึกษาฯ Super User - avatar Super User

กิจกรรม เรียนรู้สู่อาเซียน 19 ส.ค.2557

19 ส.ค. 2557  นายอุทัย  หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  เรียนรู้สู่อาเซียน 2557  ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นำโดย  นายพิมล...

Read more

คณะผู้บริหารและครูศึกษาดูงานโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทร…

02-09-2557 ข่าวสังคมศึกษาฯ Super User - avatar Super User

คณะผู้บริหารและครูศึกษาดูงานโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม (2)

1- 2 สิงหาคม 2557 คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม {gallery}65-57{/gallery}

Read more

แสดงความยินดีกับทีมนักฟุตซอลของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (2)

07-08-2557 Hits:165 ข่าวสุขศึกษาฯ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

แสดงความยินดีกับทีมนักฟุตซอลของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (2)

31 กรกฎาคม 2557  นายอุทัย  หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักฟุตซอลของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ได้รับราง...

Read more

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนร…

17-07-2557 Hits:240 ข่าวสุขศึกษาฯ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

17-18 กรกฎาคม 2557  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นำโดยนายณรงค์ชัย  ทิพวงศา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ในนามศูนยํพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.31 ได...

Read more

Error: No articles to display

คณะผู้บริหารและครูศึกษาดูงานโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนะ…

19-08-2557 Hits:154 ข่าวการงานอาชีพฯ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

คณะผู้บริหารและครูศึกษาดูงานโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนะบุรี (2)

15-16 สิงหาคม 2557  คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นำโดย นายเสด็จ เขียวแดง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  นายเสน่ห์ ซื่อตรง ผ...

Read more

การอบรมการใช้ Google Apps เพื่อการเรียนการสอน

22-07-2557 Hits:208 ข่าวการงานอาชีพฯ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

การอบรมการใช้ Google Apps เพื่อการเรียนการสอน

19 กรกฎาคม 2557  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มคอมพิวเตอร์) จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน IT การใช้ Google Apps เพื่อการเรียนกา...

Read more

ยินดีต้อนรับนักเรียน AFS ปีการศึกษา 2557

10-07-2557 ข่าวภาษาต่างประเทศ Super User - avatar Super User

ยินดีต้อนรับนักเรียน AFS ปีการศึกษา 2557

8 กรกฏาคม 2557  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดย นายอุทัย หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ปีการศึกษา 2557  โดยมีนักเรียนแลกเปลี่ยนจำนวน 2 คน  ดังนี้ 1. Mr. Dajon Ahmo...

Read more

the mission on Activity Support for Japanese Language Educat…

23-06-2557 ข่าวภาษาต่างประเทศ Super User - avatar Super User

the mission on Activity Support for Japanese Language Education Volunteers

     the mission on Activity Support for Japanese Language Education Volunteers จาก JICA สำนักงานใหญ๋ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของ Mr. Manabu Junka ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 11 ม...

Read more
next
prev
Login

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
249704
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
676
1438
5382
238006
23894
28408
249704

Your IP: 1.1.146.101
Server Time: 2014-10-30 12:46:32
Link หน่วยงานทางการศึกษา