ข่าวกิจกรรมทั่วไป

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ศูนย์พัฒ…

17-07-2557 Hits:32 ข่าวกิจกรรมทั่วไป ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

17-18 กรกฎาคม 2557  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นำโดยนายณรงค์ชัย  ทิพวงศา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ในนามศูนยํพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.31 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Big...

Read more

แสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสีย…

17-07-2557 Hits:38 ข่าวกิจกรรมทั่วไป Super User - avatar Super User

แสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

17 กรกฎาคม 2557  นายยศพงศ์  รุ่งเรือง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล  ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน โดยกองลูกเสือโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ส่งลูกเสือสมุทรจำนวน 25 นาย จากชั้น ม.3/11 เข้าร่วมงานชุมนุม 80...

Read more

แสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสีย…

17-07-2557 Hits:35 ข่าวกิจกรรมทั่วไป Super User - avatar Super User

แสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

17 กรกฎาคม 2557  นายยศพงศ์  รุ่งเรือง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล  ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน   ดังต่อไปนี้ 1.  ด.ช.กรณิศ  แก้วกัลยา  ชั้น ม.1/16  ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นอายุ 12...

Read more

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ศึกษาดูงาน

16-07-2557 Hits:42 ข่าวกิจกรรมทั่วไป Super User - avatar Super User

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ศึกษาดูงาน

16 กรกฎาคม 2557  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เดินทางมาศึกษาดูงานกลุ่มบริหารวิชาการในด้านงานหลักสูตร งานทะเบียน และงานวัดผลและประเมินผล  โดยมี  นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์ รองผู้อำนวยการฯ  นายมาณพ  วงษ์คำ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ...

Read more

วันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนเข้าพรรษา 2557

10-07-2557 Hits:148 ข่าวกิจกรรมทั่วไป Super User - avatar Super User

วันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนเข้าพรรษา 2557

10 ก.ค. 2557  นายอุทัย  หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในกิจกรรมวัน  อาสาฬหบูชาและแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำโดยนายพิมล สืบปรุ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ...

Read more

อบรมการใช้โปรแกรม OBEC e-Office

10-07-2557 Hits:90 ข่าวกิจกรรมทั่วไป Super User - avatar Super User

อบรมการใช้โปรแกรม OBEC e-Office

9 กรกฏาคม 2557  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มคอมพิวเตอร์) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในนามศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิชาการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จัดอบรมขยายผลการใช้โปรแกรม OBEC e-Office ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวนว...

Read more

พิธีมอบเหรียญที่ระลึกจาก มล.ปนัดดา ดิสกุ…

10-07-2557 Hits:76 ข่าวกิจกรรมทั่วไป Super User - avatar Super User

พิธีมอบเหรียญที่ระลึกจาก มล.ปนัดดา ดิสกุล

8 กรกฏาคม 2557  นายอุทัย หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มอบเหรียญที่ระลึกกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ให้กับนักเรียนที่ร่วมตอบปัญหาจากการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" โดย มล.ปนัดดา ดิสกุล {gallery}43-57{/gallery}

Read more

ยินดีต้อนรับนักเรียน AFS ปีการศึกษา 2557

10-07-2557 Hits:183 ข่าวกิจกรรมทั่วไป Super User - avatar Super User

ยินดีต้อนรับนักเรียน AFS ปีการศึกษา 2557

8 กรกฏาคม 2557  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดย นายอุทัย หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ปีการศึกษา 2557  โดยมีนักเรียนแลกเปลี่ยนจำนวน 2 คน  ดังนี้ 1....

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
 1. ภาษาไทย
 2. คณิตศาสตร์
 3. วิทยาศาสตร์
 4. สังคมฯ
 5. สุขศึกษาฯ
 6. ศิลปะ
 7. การงานอาชีพฯ
 8. ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรม บูชาธรรม ฟังเทศน์มหาชาติ

30-01-2557 Hits:714 ข่าวภาษาไทย ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

กิจกรรม บูชาธรรม ฟังเทศน์มหาชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยโดยกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จัดกิจกรรมบูชาธรรม ฟังเทศน์มหาชาติ   โดยนายอุทัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธาน...

Read more

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร Pre-Maths 2556

12-02-2557 Hits:413 ข่าวคณิตศาสตร์ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

  เกียรติบัตรรางวัลชมเชยผ่านเกณฑ์ 60% เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

Read more

เกียรติบัตร Pre-Science 2556

07-02-2557 Hits:455 ข่าววิทยาศาสตร์ Super User - avatar Super User

  เกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัล 2556 เข้าร่วม ป.4 เข้าร่วม ป.5 เข้าร่วม ป.6 เข้าร่วม ม.1 เข้าร่วม ม.2 เข้าร่วม ม.3 รางวัลผ่านเกณฑ์ 60% ป.4 รางวัลผ่านเกณฑ์ 60% ป.5 รางวัลผ่านเกณฑ์ 60% ป.6 ราง...

Read more

พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการสอบ Pre-Science 2556

06-02-2557 Hits:426 ข่าววิทยาศาสตร์ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการสอบ Pre-Science 2556

6 กุมภาพันธ์ 2557  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้จัดพิธีมอบโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศจากการสอบแข่งขัน Pre-Science 2556  โดยมีนายวีระศักดิ์ วนาภร...

Read more

วันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนเข้าพรรษา 2557

10-07-2557 Hits:70 ข่าวสังคมศึกษาฯ Super User - avatar Super User

วันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนเข้าพรรษา 2557

10 ก.ค. 2557  นายอุทัย  หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในกิจกรรมวัน  อาสาฬหบูชาและแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำ...

Read more

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนร…

17-07-2557 Hits:12 ข่าวสุขศึกษาฯ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

17-18 กรกฎาคม 2557  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นำโดยนายณรงค์ชัย  ทิพวงศา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ในนามศูนยํพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.31 ได...

Read more

แสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน (2)

17-07-2557 Hits:13 ข่าวสุขศึกษาฯ Super User - avatar Super User

แสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน (2)

17 กรกฎาคม 2557  นายยศพงศ์  รุ่งเรือง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล  ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน   ดังต่อไปนี้ 1.  ด.ช.กรณิศ  แก้วกัลยา  ชั้น ...

Read more

Error: No articles to display

อบรมการใช้โปรแกรม OBEC e-Office

10-07-2557 Hits:38 ข่าวการงานอาชีพฯ Super User - avatar Super User

อบรมการใช้โปรแกรม OBEC e-Office

9 กรกฏาคม 2557  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มคอมพิวเตอร์) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในนามศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิชาการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ...

Read more

การประชุมบุคลากรครู กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4/255…

27-05-2557 Hits:58 ข่าวการงานอาชีพฯ Super User - avatar Super User

การประชุมบุคลากรครู กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4/2557

24 มิ.ย. 2557  นายภูวนารถ แก้วพะเนาว์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดประชุมบุคลากรครูในสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีขึ้น  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4   ...

Read more

ยินดีต้อนรับนักเรียน AFS ปีการศึกษา 2557

10-07-2557 Hits:46 ข่าวภาษาต่างประเทศ Super User - avatar Super User

ยินดีต้อนรับนักเรียน AFS ปีการศึกษา 2557

8 กรกฏาคม 2557  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดย นายอุทัย หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ปีการศึกษา 2557  โดยมีนักเรียนแลกเปลี่ยนจำนวน 2 คน  ดังนี้ 1. Mr. Dajon Ahmo...

Read more

the mission on Activity Support for Japanese Language Educat…

23-06-2557 Hits:67 ข่าวภาษาต่างประเทศ Super User - avatar Super User

the mission on Activity Support for Japanese Language Education Volunteers

     the mission on Activity Support for Japanese Language Education Volunteers จาก JICA สำนักงานใหญ๋ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของ Mr. Manabu Junka ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 11 ม...

Read more
next
prev
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารทั่วไป

Error: No articles to display

ข่าวประชาสัมพันธ์งานแนะแนว

Error: No articles to display

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์ศูนย์ฯ / หน่วยงานในสังกัด

เกียรติประวัติราชสีมา #1
Login

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
165928
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
240
727
1458
159146
15098
19875
165928

Your IP: 1.179.136.169
Server Time: 2014-07-22 07:15:32
Link หน่วยงานทางการศึกษา