ตราประจำโรงเรียน

บรรยากาศโรงเรียน
DSCF0823.JPG
คืนความสุขให้คนในชาติ

ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์กลุ่มงานฯ / งานฯ

เว็บไซต์ศูนย์ฯ ในสังกัด

Downloads เอกสารสำคัญ

เว็บสื่อการสอนออนไลน์

Link บริการ

QR Code

ข่าวกิจกรรมทั่วไป

ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร เป็นประธานในพิธีมอบ…

28-05-2558 ข่าวกิจกรรมทั่วไป ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสี่ยงให้กับโรงเรียน

28 พฤษภาคม 2558  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสี่ยงให้กับโรงเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างสร้างสรรค์  จ...

Read more

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค…

28-05-2558 ข่าวกิจกรรมทั่วไป ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล ศึกษาดูงาน

28 พฤษภาคม 2558  คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นำโดย นายชนุตร์ พัฒนโพธิวัตร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล นางทัสนีย์ สุวรรณภา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  นายมาณพ  วงษ์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครู ร่วมให้การต้อ...

Read more

พิธีมอบรางวัลจากการประกวดดนตรีไทยชิงถ้วย…

21-05-2558 ข่าวกิจกรรมทั่วไป ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

พิธีมอบรางวัลจากการประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 14

21 พ.ค. 2558  นายชนุตร์  พัฒนโพธิวัชร์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสี่ยงให้กับโรงเรียนจากการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรั...

Read more

การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั…

21-05-2558 ข่าวกิจกรรมทั่วไป ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้น ม.ต้น ปีการศึกษา 2558

20 พ.ค. 2558  เวลา 13.30 - 14.30 น.  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยโดยกลุ่มบริหารงบประมาณ  นำโดย นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์  รองผู้อำนวยการฯ จัดกิจกรรมจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 450 บาท  โดย นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2  รับ...

Read more

การรับมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 255…

08-04-2558 ข่าวกิจกรรมทั่วไป ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

การรับมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

8 - 9  เมษายน  2558  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4   ประจำปีการศึกษา 2558  ขึ้น  ณ อาคารโรงอาหารเอนกประสงค์  โดยมีนายชนุตร์ พัฒนโพธิวัชร์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  นางทัศนีย์ ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องเป่าทองเหลือง

08-04-2558 ข่าวกิจกรรมทั่วไป ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องเป่าทองเหลือง

7 เมษายน 2558  วงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องเป่าทองเหลือง  โดยมีคุณครูจริยวรรณ  ยินดีรัมย์  ครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเป็นผู้ควบคุมกิจกรรม  และมีนักเรียนวงโยธวาทิตจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและนักเร...

Read more

ข่าวเด่น กิจกรรมดัง...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
 1. ภาษาไทย
 2. คณิตศาสตร์
 3. วิทยาศาสตร์
 4. สังคมฯ
 5. สุขศึกษาฯ
 6. ศิลปะ
 7. การงานอาชีพฯ
 8. ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรม บูชาธรรม ฟังเทศน์มหาชาติ 2557

19-11-2557 ข่าวภาษาไทย ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

กิจกรรม บูชาธรรม ฟังเทศน์มหาชาติ 2557

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มบริหารทั่วไป  จัดกิจกรรมบูชาธรรม ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปีการศึกษา 2557   โดยมีนายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนว...

Read more

กิจกรรมวันภาษาไทย

31-07-2557 ข่าวภาษาไทย ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

กิจกรรมวันภาษาไทย

29 กรกฎาคม 2557  นายอุทัย  หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นประธานการจัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย นางวิไลลักษณ์ อินทรประพงษ์ หัวหน้ากล...

Read more

ประกาศผลสอบ Pre-Math 2557+เฉลย+เกียรติบัตร

26-02-2558 ข่าวคณิตศาสตร์ Super User - avatar Super User

 UPDATE เฉลยระดับประถม  และดาวน์โหลดเกียรติบัตร - ประกาศผลสอบ Pre-Math  ป.4 - ประกาศผลสอบ Pre-Math  ป.5 - ประกาศผลสอบ Pre-Math  ป.6 - ประกาศผลสอบ Pre-Math  รวม ประถม - ประกาศผลสอบ Pre-Math  ม.1 ...

Read more

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร Pre-Maths 2556

12-02-2557 ข่าวคณิตศาสตร์ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

  เกียรติบัตรรางวัลชมเชยผ่านเกณฑ์ 60% เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

Read more

ประกาศผล Pre-Sciences 2557

21-02-2558 ข่าววิทยาศาสตร์ Super User - avatar Super User

  - ประกาศผล Pre-Science 2557  ป.4 - ประกาศผล Pre-Science 2557  ป.5 - ประกาศผล Pre-Science 2557  ป.6 - ประกาศผล Pre-Science 2557  ม.1 - ประกาศผล Pre-Science 2557  ม.2 - ประกาศผล Pre-Science 2557...

Read more

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64

20-02-2558 ข่าววิทยาศาสตร์ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64

  ผลการแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 64  ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี   1.  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  รา...

Read more

ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่…

15-11-2557 ข่าวสังคมศึกษาฯ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน (2)

13 พ.ย. 2557  ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษ...

Read more

กิจกรรม เรียนรู้สู่อาเซียน 19 ส.ค.2557

02-09-2557 ข่าวสังคมศึกษาฯ Super User - avatar Super User

กิจกรรม เรียนรู้สู่อาเซียน 19 ส.ค.2557

19 ส.ค. 2557  นายอุทัย  หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  เรียนรู้สู่อาเซียน 2557  ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นำโดย  นายพิมล...

Read more

ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักเ…

05-02-2558 Hits:173 ข่าวสุขศึกษาฯ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน (2)

5 กุมภาพันธ์ 2558  ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่้อเสียงให้กับโรงเรียน  ดังนี้ รายการที่ 1  การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส  กีฬาเยาว...

Read more

แสดงความยินดีกับทีมนักฟุตซอลของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (2)

07-08-2557 Hits:459 ข่าวสุขศึกษาฯ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

แสดงความยินดีกับทีมนักฟุตซอลของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (2)

31 กรกฎาคม 2557  นายอุทัย  หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักฟุตซอลของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ได้รับราง...

Read more

ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่…

15-11-2557 ข่าวศิลปะ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน (3)

13 พ.ย. 2557  ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษ...

Read more

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64

20-02-2558 Hits:165 ข่าวการงานอาชีพฯ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64

  ผลการแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 64  ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี   1.  ผลการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์...

Read more

ประชุมบุคลากรครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

04-02-2558 Hits:170 ข่าวการงานอาชีพฯ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

ประชุมบุคลากรครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

4 ก.พ. 25578  นายภูวนารถ แก้วพะเนาว์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดประชุมบุคลากรครูในสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีขึ้น  ณ ห้องประชุมชวลิต  ตัณฑเศรณีวัฒน์...

Read more

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64

20-02-2558 ข่าวภาษาต่างประเทศ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64

  ผลการแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 64  ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี   1.  ผลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1...

Read more

ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร มอบเกียรติบัตรจากการร่วมกิจกรรม (3)

06-11-2557 ข่าวภาษาต่างประเทศ ครูนฤพล จันคำ - avatar ครูนฤพล จันคำ

ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร มอบเกียรติบัตรจากการร่วมกิจกรรม (3)

6 พ.ย. 2557  ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบเกียรติบ...

Read more
next
prev
Login

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
489608
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
591
1005
5214
479242
26750
39811
489608

Your IP: 157.55.39.122
Server Time: 2015-05-30 18:53:42
Link หน่วยงานทางการศึกษา